Producent: Sumin
Kod produktu:

BI 58 TOP 400 EC 250 ML

26,54 
Wysyłka do 48 godzin
Ocena: 0 na 6 (opinii: 0) Dodaj opinię

Czy możliwość reklamacji wadliwego towaru dotyczy wszystkich typów wysyłek "za pobraniem" oraz "przelew"?

Tak. Kupujący nie może jednak zareklamować towaru na podstawie określonej wady, jeżeli została ona ujawniona w opisie produktu. Dotyczy to przede wszystkim towarów przecenionych / atestowanych.

Kto pokrywa koszty wysyłki w przypadku reklamacji?

Jeśli reklamacja wynika z rękojmi, sprzedający pokrywa koszty przesyłki. Jeżeli kupujący sam zapłacił za odesłanie towaru, wszystkie poniesione koszty zostaną odesłane klientowi na konto podane przez kupującego.

Kupujący reklamuje wadliwy towar - jak powinien postąpić?

Klient zawsze może skorzystać z arkusza reklamacyjnego, znajdującego się na stronie www.ochrona-roslin.sklep.pl

Jest również możliwość zgłoszenia telefonicznego (+48 502-770-288). Po przyjęciu i akceptacji reklamacji sklep ochrona-roslin.sklep.pl wysyła kuriera DPD po odbiór paczki od kupującego. Towar należy zwrócić do 10 dni od daty zakupu, nienaruszony, w oryginalnym opakowaniu.

 

ochrona-roslin.sklep.pl wysyła zamówienia kurierem DPD

Kurier DPD

przelew na konto - 17,50zł

za pobraniem - 21,50 zł

Jeśli chcesz skorzystać z opcji darmowej przesyłki wybierz odbiór zamówienia w naszej hurtowni stacjonarnej AGROTEX

Odbiór w AGROTEX

zawsze 0 zł - bez względu na wartość zamówienia.

Zawartość substancji czynnej: dimetoat - (związek z grupy fosforoorganicznych) – 400 g/l (37,84%) Substancje niebezpieczne nie będące substancją czynną: cykloheksanon, ksylen.

OPIS DZIAŁANIA Bi 58 Top 400 EC jest środkiem owadobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu żołądkowym i kontaktowym, przeznaczonym do zwalczania szkodników ssących i gryzących w roślinach rolniczych, warzywnych i ozdobnych pod osłonami (róża). W roślinie działa systemicznie. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych oraz opryskiwaczy ręcznych. STOSOWANIE ŚRODKA Pszenica ozima, jęczmień jary mszyce Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha Termin stosowania: Stosować od fazy kłoszenia, do okresu mlecznej dojrzałości ziarna (BBCH 51-73). Liczba zabiegów: 1. skrzypionki Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha Termin stosowania: Stosować od początku wylęgania się larw (BBCH 40-99). Liczba zabiegów: 1. Zalecana ilość wody: 300 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1 Kapusta głowiasta późna (w gruncie) mszyca kapuściana Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,375 - 0,5 l/ha Termin stosowania: Opryskiwać bezpośrednio po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc. Zalecana ilość wody: 600 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1 Róża (pod osłonami) mszyca różano-szczeciowa Maksymalne stężenie dla jednorazowego zastosowania – 0,075% Zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania – 0,05% - 0,075% (50 - 75 ml środka w 100 litrach wody) Termin stosowania: Opryskiwać krzewy o wysokości 10-20 cm (BBCH 00-19), po pojawieniu się pierwszych kolonii mszyc. Zalecana ilość wody: (100 ml na m2 ) - 1000 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym – 1 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ 1. Środek działa najskuteczniej w temperaturze powyżej 15oC. 2. Środka nie stosować: − na rośliny chore, uszkodzone przez szkodniki, − w okresie występowania przymrozków, − podczas wiatru o prędkości powyżej 3 m/sek. Etykieta Bi 58 Top 400 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW 2 3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: − znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych, − nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. 4. Przed zastosowaniem środka na rośliny ozdobne, na każdej uprawianej po raz pierwszy odmianie wykonać próbny zabieg celem sprawdzenia, czy w ciągu 7 dni nie wystąpiły objawy uszkodzenia roślin. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Zawartością opakowania przed użyciem wstrząsnąć. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem) i uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.: – po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub – unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub – unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy roboczej i które zwróciły się o taką informację. Środki ostrożności dla osób stosujących środek: Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. Unikać zanieczyszczenia skóry. Stosować odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy oraz odpowiednie obuwie w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę. Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego: Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. Środek niebezpieczny dla pszczół. W celu ochrony pszczół i innych owadów zapylających nie stosować na rośliny uprawne w czasie kwitnienia. Nie używać w miejscach, gdzie pszczoły mają pożytek. Nie stosować kiedy występują kwitnące chwasty. Unikać znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie kwitnące rośliny. W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej w przypadku uprawy zbóż oraz kapusty głowiastej szerokości 1m od zbiorników i cieków wodnych W celu ochrony stawonogów pożytecznych niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej w przypadku zbóż oraz kapusty głowiastej o szerokości 5 metrów od terenów nieużytkowanych rolniczo. Etykieta Bi 58 Top 400 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW 3 Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin Róża – 21 dni dla pracowników bez odpowiedniej odzieży ochronnej Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Pszenica ozima, jęczmień jary, kapusta głowiasta późna – 21 dni, Róża – nie dotyczy Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): Nie dotyczy OKRES OD OSTATNIEGO ZASTOSOWANIA ŚRODKA NA ROŚLINY DO DNIA, W KTÓRYM MOŻNA SIAĆ LUB SADZIĆ ROŚLINY UPRAWIANE NASTĘPCZO: Nie dotyczy WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA Chronić przed dziećmi. Środek ochrony roślin przechowywać: − w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich, − w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, − w szczelnie zamkniętym pojemniku, − w temperaturze 0oC - 25oC. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi. PIERWSZA POMOC 1. OBJAWY ZATRUCIA Pocenie, bóle głowy, osłabienie, zawroty głowy, mdłości, bóle żołądka, wymioty, zwężenie źrenic, zaburzenie wzroku, drżenie mięśni. 2. ANTIDOTUM Jeśli wystąpiły jakiekolwiek spośród wyżej wymienionych objawów, zwłaszcza jeśli znana jest przyczyna skażenia: przerwać pracę, zdjąć zanieczyszczoną odzież, umyć zanieczyszczoną skórę i włosy, nie dopuścić do jakiegokolwiek wysiłku, natychmiast wezwać lekarza i pokazać mu etykietę. Zalecenia dla lekarza: Leczenie: 1. Jeśli wystąpiły oznaki i objawy, możliwie jak najszybciej wstrzyknąć 2 mg siarczanu atropiny (w przypadku dzieci w kilku dawkach) i powtarzać (w razie potrzeby) dopóty, dopóki nie nastąpiła pełna atropinizacja. 2. W razie potrzeby podać domięśniowo 1 g pralidoksyny. Powtórzyć po 3-4 godzinach. Etykieta Bi 58 Top 400 EC, załącznik do zezwolenia MRiRW 4 Inne środki zaradcze: 1. Zapewnić dostęp świeżego powietrza. 2. Obserwować oddech. Jeśli wystąpiły zaburzenia w oddychaniu wykonać sztuczne oddychanie i utrzymywać aż do momentu przybycia lekarza. Możliwe, że będzie konieczna intubacja endotrachealną rurką lub tracheotomia w połączeniu ze sztucznym oddychaniem. 3. Jeśli środek został połknięty - szybko wywołać wymioty (dotykając palcami tylnej części gardła) i podając 1 lub 2 szklanki wody do wypicia. Kontynuować dopóty, dopóki wymiociny staną się przejrzyste. Nie podawać niczego doustnie, jeśli poszkodowana osoba jest nieprzytomna. 4. Zapewnić pacjentowi ciepło, pełny odpoczynek i hospitalizować przez co najmniej 24 godziny. 

Opinie klientów zobacz: wszystkie opinie

Twoja opinia może być pierwsza.

Pokazuje 0-0 z 0 opinii
Uwaga!
* pola wymagane Dodaj opinię
polecamy również