Producent: - brak producenta -
Kod produktu:

DOMINATOR 360 SL 20 L

396,00 
Towar chwilowo niedostępny.
Ocena: 0 na 6 (opinii: 0) Dodaj opinię

Czy możliwość reklamacji wadliwego towaru dotyczy wszystkich typów wysyłek "za pobraniem" oraz "przelew"?

Tak. Kupujący nie może jednak zareklamować towaru na podstawie określonej wady, jeżeli została ona ujawniona w opisie produktu. Dotyczy to przede wszystkim towarów przecenionych / atestowanych.

Kto pokrywa koszty wysyłki w przypadku reklamacji?

Jeśli reklamacja wynika z rękojmi, sprzedający pokrywa koszty przesyłki. Jeżeli kupujący sam zapłacił za odesłanie towaru, wszystkie poniesione koszty zostaną odesłane klientowi na konto podane przez kupującego.

Kupujący reklamuje wadliwy towar - jak powinien postąpić?

Klient zawsze może skorzystać z arkusza reklamacyjnego, znajdującego się na stronie www.ochrona-roslin.sklep.pl

Jest również możliwość zgłoszenia telefonicznego (+48 502-770-288). Po przyjęciu i akceptacji reklamacji sklep ochrona-roslin.sklep.pl wysyła kuriera DPD po odbiór paczki od kupującego. Towar należy zwrócić do 10 dni od daty zakupu, nienaruszony, w oryginalnym opakowaniu.

 

ochrona-roslin.sklep.pl wysyła zamówienia kurierem DPD

Kurier DPD

przelew na konto - 18,50zł

za pobraniem - 22,50 zł

Jeśli chcesz skorzystać z opcji darmowej przesyłki wybierz odbiór zamówienia w naszej hurtowni stacjonarnej AGROTEX

Odbiór w AGROTEX

zawsze 0 zł - bez względu na wartość zamówienia.

OPIS DZIAŁANIA Dominator Clean 360 SL jest herbicydem, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego stosowanym nalistnie, w uprawie pszenicy ozimej, jęczmienia ozimego, żyta ozimego, pszenżyta ozimego, pszenicy jarej, rzepaku ozimego, rzepaku jarego, na polach uprawnych po zbiorze roślin uprawnych (ścierniska) oraz w uprawie jabłoni, gruszy, śliwy i wiśni. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna glifosat zaliczana jest do grupy G. Dominator Clean 360 SL stosowany jest przy użyciu samobieżnego lub ciągnikowego opryskiwacza polowego, sadowniczego i opryskiwacza ręcznego. DZIAŁANIE NA CHWASTY Dominator Clean 360 SL jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym. Pobierany jest przez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się po całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.) powodując ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) są widoczne po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka. Środek nie zalega w glebie i ulega rozkładowi przez mikroorganizmy glebowe. Chwasty wrażliwe: W dawce 2 l/ha: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała. W dawce 3 - 4 l/ha: perz właściwy, rumian polny, chaber bławatek, fiołek polny. W dawce 4 – 5 l/ha; jasnota purpurowa, mniszek pospolity, bodziszek drobny. Chwasty odporne: skrzyp polny. Uwaga: Gwiazdnica pospolita może ponownie wschodzić w 2 miesiące po zabiegu. Etykieta środka ochrony roślin Dominator Clean 360 SL STOSOWANIE ŚRODKA A. Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów (ścierniska) Środek stosować po zbiorze roślin uprawnych przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania chwastów na ściernisku. Środek stosować na zielone, intensywnie rosnące chwasty. Po zbiorze rośliny uprawnej, a przed zastosowaniem środka, nie wykonywać żadnych zabiegów uprawowych. Chwasty jednoliścienne powinny mieć co najmniej 5 cm wysokości a chwasty dwuliścienne powinny w pełni wykształcić dwa liście właściwe. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 5 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 -5 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zalecana ilość wody: 250 l /ha. Uwagi: 1. Wyższą dawkę środka stosować w czasie suchej pogody, zwłaszcza w przypadku silnego zachwaszczenia perzem, 2. Zabiegi uprawowe można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpią wyraźne objawy działania środka (więdnięcie i żółknięcie). B. Pola uprawne przed zbiorem zbóż - zwalczanie perzu oraz innych chwastów uniemożliwiających zbiór, desykacja Uwaga: Zabieg można przeprowadzić wyłącznie w przypadku i miejscach wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór lub gdy warunki agrotechniczne lub pogodowe uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości zbóż do zbioru. Żyto ozime, pszenica ozima, pszenica jara, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy. Zabieg środkiem wykonać w stosować w fazie dojrzałości woskowej ziarna, gdy wilgotność ziarna wynosi 20 - 30 % tj. na 10 - 14 dni przed przewidywanym zbiorem. W momencie wykonywania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego rozwoju. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3-4 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zalecana ilość wody: 150 - 300 l/ha. Uwagi: 1. Zabieg przeprowadzić wyłącznie w przypadku wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór. 2. W przypadku ułatwiania zbioru stosować niższą z zalecanych dawek. 3. W okresie występowania wysokich temperatur w ciągu dnia zabieg należy wykonać rano lub Etykieta środka ochrony roślin Dominator Clean 360 SL późnym popołudniem, 4. Zbiór kombajnowy wykonywać pod kątem prostym lub w kierunku przeciwnym do przejazdu opryskiwacza. 5. Nie stosować środka w zbożach z wsiewkami roślin bobowatych. 6. Nie stosować środka w zbożach przeznaczonych na materiał siewny. 7. Słomy zbóż nie używać jako podłoża ani podściółki ogrodniczej; można ją używać jako paszę lub podściółkę dla zwierząt. C. Pola uprawne przed zbiorem rzepaku ozimego i rzepaku jarego - zwalczanie perzu oraz innych chwastów uniemożliwiających zbiór, desykacja Uwaga: Dopuszcza się zastosowanie na plantacji rzepaku ozimego i jarego lub jego części w sytuacji wystąpienia dużego nasilenia chwastów uniemożliwiających zbiór lub gdy stan uprawy lub warunki pogodowe uniemożliwiają osiągnięcie w sposób naturalny jednoczesnej fazy dojrzałości rzepaku do zbioru. Środek stosować, gdy wilgotność nasion mierzona wilgotnościomierzem wynosi poniżej 30 %. W momencie przeprowadzania zabiegu chwasty powinny być zielone i znajdować się w fazie intensywnego wzrostu. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3-4 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zalecana ilość wody: 150 - 300 l/ha. Uwagi : 1. W celu osiągnięcia właściwego efektu zwalczania chwastów zbiór przeprowadzać po upływie 7 dni od zabiegu. 2. Nie stosować na plantacjach nasiennych. D. Jabłoń, grusza, śliwa, wiśnia Środek można stosować od wiosny do jesieni na intensywnie rosnące chwasty, w dawce zależnej od występujących gatunków. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,25 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2 – 6,25 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp między zabiegami: 56 dni. Zalecana ilość wody: 200 - 300 l/ha. Uwagi: 1. Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty korzeniowe drzew owocowych. 2. W przypadku intensywnego pojawiania się ponownych wschodów chwastów można wykonać drugi zabieg stosując taką samą dawkę jak podczas pierwszego zabiegu. 3. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej stosując opryskiwacze z osłonami tak, aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i nie zdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość uszkodzenia roślin, bądź przeprowadzić zabieg przy niskim ciśnieniu, nie wyższym niż 2 bary, a pracując z dyszami “wielostrumieniowymi“ przy ciśnieniu nie wyższym niż 1 bar. Etykieta środka ochrony roślin Dominator Clean 360 SL NASTĘPSTWO ROŚLIN Na polu, na którym stosowano Dominator Clean 360 SL można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpiły objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 7 dniach od wykonania zabiegu. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ 1. W celu niedopuszczenia do powstania odporności chwastów środek Dominator Clean 360 SL należy stosować przemiennie ze środkami chwastobójczymi z innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania. 2. Środka nie stosować: – przed wschodami chwastów, – na liście, pędy oraz niezdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość uszkodzenia roślin, – na rośliny mokre, – przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 6 godzin po opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu), – podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej. 3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: – znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne, – nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ Przed przystąpieniem do sporządzenia cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem), a następnie uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza, zwrócić uwagę na pełne odpowietrzenie zbiornika. Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkowa należy niezwłocznie zużyć. W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań. POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.: − po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub − unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub − unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Etykieta środka ochrony roślin Dominator Clean 360 SL Z wodą użytą do mycia aparatury należy postępować tak jak z resztkami cieczy użytkowej stosując te same środki ochrony osobistej. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację. Środki ostrożności dla osób stosujących środek: Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin oraz obuwie ochronne (np. kalosze) w trakcie obchodzenia się z nierozcieńczonym preparatem oraz w trakcie rozprowadzania/stosowania preparatu przygotowanego do użycia. Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego: Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo. W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości: - 1 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku stosowania opryskiwaczy polowych, - 3 m od zbiorników i cieków wodnych w przypadku stosowania opryskiwaczy sadowniczych. Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin. Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Drzewa owocowe (jabłoń, grusza, wiśnia, śliwa) – 35 dni Zboża (pszenica jara, pszenica ozima, żyto ozime, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, rzepak ozimy, rzepak jary) – 7 dni Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: Należy uwzględnić NASTĘPSTWO ROŚLIN WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA Środek ochrony roślin przechowywać: − w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich, − w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, − w temperaturze 0oC - 30oC. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnianego do odbierania odpadów niebezpiecznych. Etykieta środka ochrony roślin Dominator Clean 360 SL Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin. PIERWSZA POMOC Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę. 

Opinie klientów zobacz: wszystkie opinie

Twoja opinia może być pierwsza.

Pokazuje 0-0 z 0 opinii
Uwaga!
* pola wymagane Dodaj opinię
polecamy również