Producent: INNVIGO
Kod produktu:

GALAXO 150 WG 1 KG + Adjusafner 500 ML

620,00 
Wysyłka 48 godzin
Ocena: 0 na 6 (opinii: 0) Dodaj opinię

Czy możliwość reklamacji wadliwego towaru dotyczy wszystkich typów wysyłek "za pobraniem" oraz "przelew"?

Tak. Kupujący nie może jednak zareklamować towaru na podstawie określonej wady, jeżeli została ona ujawniona w opisie produktu. Dotyczy to przede wszystkim towarów przecenionych / atestowanych.

Kto pokrywa koszty wysyłki w przypadku reklamacji?

Jeśli reklamacja wynika z rękojmi, sprzedający pokrywa koszty przesyłki. Jeżeli kupujący sam zapłacił za odesłanie towaru, wszystkie poniesione koszty zostaną odesłane klientowi na konto podane przez kupującego.

Kupujący reklamuje wadliwy towar - jak powinien postąpić?

Klient zawsze może skorzystać z arkusza reklamacyjnego, znajdującego się na stronie www.ochrona-roslin.sklep.pl

Jest również możliwość zgłoszenia telefonicznego (+48 502-770-288). Po przyjęciu i akceptacji reklamacji sklep ochrona-roslin.sklep.pl wysyła kuriera DPD po odbiór paczki od kupującego. Towar należy zwrócić do 10 dni od daty zakupu, nienaruszony, w oryginalnym opakowaniu.

 

ochrona-roslin.sklep.pl wysyła zamówienia kurierem DPD

Kurier DPD

przelew na konto - 18,50zł

za pobraniem - 22,50 zł

Jeśli chcesz skorzystać z opcji darmowej przesyłki wybierz odbiór zamówienia w naszej hurtowni stacjonarnej AGROTEX

Odbiór w AGROTEX

zawsze 0 zł - bez względu na wartość zamówienia.

Zawartość substancji czynnych: florasulam (związek z grupy triazolopirymidyn) - 25 g/kg (2,5%) jodosulfuron metylosodowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) – 50 g/kg (5,0%) tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika - 75 g/kg (7,5%)

DZIAŁANIE NA CHWASTY Środek pobierany jest przez liście. Zawiera substancje czynne należące do inhibitorów syntezy acetylomleczanowej (ALS), enzymu odpowiedzialnego za biosyntezę aminokwasów rozgałęzionych, co powoduje zahamowanie podziału komórek w tkankach merystematycznych, w wyniku czego następuje silne zahamowanie wzrostu korzeni i części nadziemnych, a tym samym skarłowacenie oraz powolne zamieranie całych roślin. Pierwsze objawy działania chwastobójczego widoczne są po kilku dniach, a zamieranie chwastów następuje w ciągu 2-4 tygodni od zastosowania. Do pierwszych symptomów działania środka zalicza się zahamowany wzrost rośliny, następnie chlorozę i czerwienienie oraz skręcanie liści, a następnie zasychanie liści. Szybkość działania środka zależy od fazy rozwojowej zwalczanych chwastów i panujących warunków atmosferycznych (temperatura, wilgotność powietrza) oraz tempa wzrostu chwastów. Najwyższą skuteczność działania uzyskuje się stosując środek na młode, intensywnie rosnące chwasty (do fazy BBCH 16). Środek można stosować na wszystkich typach gleb, na których uprawia się zboża. Susza lub opady deszczu w trakcie lub wkrótce po zabiegu zmniejszają pobieranie środka i obniżają jego skuteczność. Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, mak polny, maruna nadmorska, miotła zbożowa, niezapominajka polna, ostrożeń polny, poziewnik szorstki, przetacznik bluszczykowy, przytulia czepna, rdestówka powojowata, rumian polny, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, stulicha psia, tasznik pospolity, rdest szczawiolistny. Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, jasnota purpurowa, przetacznik polny, przetacznik perski. Pszenica jara, jęczmień jary Chwasty wrażliwe: bodziszek drobny, chaber bławatek, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, mak polny, maruna nadmorska, miotła zbożowa, niezapominajka polna, ostrożeń polny, poziewnik szorstki, przetacznik perski, przytulia czepna, rdest plamisty, rdestówka powojowata, samosiewy rzepaku, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, rdest szczawiolistny. STOSOWANIE ŚRODKA Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych. UWAGA: Środek przeznaczony do stosowania wyłącznie z adiuwantem zawierającym mefenpyr dietylu (Adjuwant Super lub Adjusafner) w maksymalnej dawce 0,1 l/ha. Pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime Termin stosowania: środek stosować wiosną po rozpoczęciu wegetacji roślin od początku fazy krzewienia do początku strzelania w źdźbło (BBCH 20 – 30). Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: Galaxo 150 WG 0,18 kg/ha + Adjuwant Super /Adjusafner 0,1 l/ha Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Pszenica jara, jęczmień jary Termin stosowania: środek stosować od 4 liścia do początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 14 - 30). Etykieta środka ochrony roślin Galaxo 150 WG, załącznik do zezwolenia MRiRW Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: Galaxo 150 WG 0,18 kg/ha + Adjuwant Super/Adjusafner 0,1 l/ha Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik. Żyto jare Termin stosowania: środek stosować od 4 liścia do początku fazy strzelania w źdźbło (BBCH 14 - 30). Maksymalna/zalecana dawka środka dla jednorazowego zastosowania: Galaxo 150 WG 0,18 kg/ha + Adjuwant Super/Adjusafner 0,1 l/ha Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Nie wymagany Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru roślin przeznaczonych na paszę (okres karencji dla pasz): 28 dni w przypadku przeznaczenia słomy roślin traktowanych środkiem na paszę lub kiszonki 1. Spadki temperatury poniżej 5°C w przeciągu 4 dni po zabiegu oraz susza mogą powodować obniżenie skuteczności środka. 2. Susza lub opady deszczu w trakcie lub wkrótce po zabiegu zmniejszają pobieranie środka i obniżają jego skuteczność. 3. W przypadku przekroczenia zalecanych faz aplikacji, niektóre gatunki chwastów np. chaber bławatek mogą odrastać z najstarszych i zdrewniałych części roślin. 4. Bodziszek drobny jest całkowicie zwalczany tylko w przypadku zabiegu w bardzo wczesnych fazach rozwojowych (do BBCH 14). 5. W zależności od przebiegu pogody po zabiegu w zbożach jarych mogą wystąpić objawy fitotoksyczności w postaci zwijania liści, marszczenia, epinastii. Objawy te są przemijające i nie mają wpływu na plon. 6. W przypadku wystąpienia na polu biotypów odpornych chwastów na środki z grupy inhibitorów ALS, skuteczność może być ograniczona. Należy wdrożyć procedurę ograniczania presji selekcyjnej na rozwój odporności w całym płodozmianie. 7. Strategia zarządzania odpornością Środek zawiera substancje czynne należące do herbicydów z grupy inhibitorów ALS. Stosowanie po sobie herbicydów o tym samym mechanizmie działania może prowadzić do wyselekcjonowania chwastów odpornych. Etykieta środka ochrony roślin Galaxo 150 WG, załącznik do zezwolenia MRiRW Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia i rozwoju odporności chwastów, herbicydy z grupy inhibitorów ALS powinny być stosowane zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą: – postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów, – dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów szkodliwości, – stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów (o różnym mechanizmie działania), – dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów, – używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp., – używać kwalifikowanego materiału siewnego, – czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na inne stanowiska, – informować posiadacza zezwolenia o niesatysfakcjonującym zwalczaniu chwastów, – w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia. 8. Środka nie stosować: – na rośliny uszkodzone przez mróz, suszę, zastoiska wodne, szkodniki, choroby oraz na rośliny wykazujące objawy niedoboru składników odżywczych, – w okresie występowania przymrozków, – przed spodziewanymi silnymi opadami deszczu, – na rośliny mokre, – podczas wiatru stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych. 9. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: – znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawne, – nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. NASTĘPSTWO ROŚLIN Środek nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo w normalnym cyklu zmianowania. W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji opryskiwanej plantacji, po wykonaniu orki (na głębokość 25 cm), po 30 dniach można uprawiać pszenicę jarą lub jęczmień jary. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej objętość wraz z ilością środka. Napełniając opryskiwacz postępować zgodnie z instrukcją producenta opryskiwacza. W przypadku braku instrukcji odmierzoną ilość środka dodać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. Następnie wlać do zbiornika odmierzoną ilość adiuwanta. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. W przypadku przerw w opryskiwaniu, przed ponownym przystąpieniem do pracy ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza dokładnie wymieszać. POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia aparatury należy: – jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, lub Etykieta środka ochrony roślin Galaxo 150 WG, załącznik do zezwolenia MRiRW – unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub – unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć oraz przepłukać co najmniej trzykrotnie wodą. Ze względu na dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na małe pozostałości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza bezpośrednio po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach uprawnych niż zalecane, zgodnie z podanym poniżej sposobem:  opróżnić zbiornik, następnie wypłukać wszystkie części składowe opryskiwacza i ponownie opróżnić,  napełnić zbiornik wodą dodając jeden ze środków zalecanych do mycia opryskiwaczy i płukać co najmniej 10 minut z włączonym mieszadłem,  części składowe rozpylacza rozmontować, wymyć i wypłukać osobno w roztworze środka do mycia opryskiwaczy,  wypłukać zbiornik i wszystkie części składowe opryskiwacza czystą wodą. Uwaga: Niewystarczające wymycie aparatury po zabiegu i pozostawienie resztek środka w opryskiwaczu może być przyczyną silnych uszkodzeń roślin uprawnych wrażliwych na ten środek. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację. Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu lub twarzy oraz odzież roboczą w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu. Stosować rękawice ochronne oraz odzież roboczą podczas wkraczania na obszar poddany zabiegowi. Unikać wdychania rozpylonej cieczy. Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska. W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych. W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości:  20 m od terenów nieużytkowanych rolniczo lub Etykieta środka ochrony roślin Galaxo 150 WG, załącznik do zezwolenia MRiRW  10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50%, lub  5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%. WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA Chronić przed dziećmi. Środek ochrony roślin przechowywać:  w oryginalnych opakowaniach,  w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,  w temperaturze 0°C - 30°C. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi. PIERWSZA POMOC Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Opinie klientów zobacz: wszystkie opinie

Twoja opinia może być pierwsza.

Pokazuje 0-0 z 0 opinii
Uwaga!
* pola wymagane Dodaj opinię
polecamy również