Producent: - brak producenta -
Kod produktu:

LABRADOR EXTRA 50 EC 1 L

41,00 
Wysyłka do 48 godzin
Ocena: 0 na 6 (opinii: 0) Dodaj opinię

Czy możliwość reklamacji wadliwego towaru dotyczy wszystkich typów wysyłek "za pobraniem" oraz "przelew"?

Tak. Kupujący nie może jednak zareklamować towaru na podstawie określonej wady, jeżeli została ona ujawniona w opisie produktu. Dotyczy to przede wszystkim towarów przecenionych / atestowanych.

Kto pokrywa koszty wysyłki w przypadku reklamacji?

Jeśli reklamacja wynika z rękojmi, sprzedający pokrywa koszty przesyłki. Jeżeli kupujący sam zapłacił za odesłanie towaru, wszystkie poniesione koszty zostaną odesłane klientowi na konto podane przez kupującego.

Kupujący reklamuje wadliwy towar - jak powinien postąpić?

Klient zawsze może skorzystać z arkusza reklamacyjnego, znajdującego się na stronie www.ochrona-roslin.sklep.pl

Jest również możliwość zgłoszenia telefonicznego (+48 502-770-288). Po przyjęciu i akceptacji reklamacji sklep ochrona-roslin.sklep.pl wysyła kuriera DPD po odbiór paczki od kupującego. Towar należy zwrócić do 10 dni od daty zakupu, nienaruszony, w oryginalnym opakowaniu.

 

ochrona-roslin.sklep.pl wysyła zamówienia kurierem DPD

Kurier DPD

przelew na konto - 18,50zł

za pobraniem - 22,50 zł

Jeśli chcesz skorzystać z opcji darmowej przesyłki wybierz odbiór zamówienia w naszej hurtowni stacjonarnej AGROTEX

Odbiór w AGROTEX

zawsze 0 zł - bez względu na wartość zamówienia.

LABRADOR EXTRA 50 EC Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych Zawartość substancji czynnej: Chizalofop-p-etylu (związek z grupy pochodnych kwasu arylofenoksypropionowego) - 50 g/l (5,42%). Zezwolenie MRiRW nr R – 231/2016 z dnia 8.12.2016r. ostatnio zmienione decyzją MRIRW nr R - 683/2017d z dnia 19.12.2017 r. NIEBEZPIECZEŃSTWO H 226 Łatwopalna ciecz i pary. H 304 Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H 315 Działa drażniąco na skórę. H 318 Powoduje poważne uszkodzenia oczu. H 335 Może powodować podrażnienie dróg oddechowych. H 336 Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. H 412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. EUH 401 W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P 261 Unikać wdychania rozpylonej cieczy. P 280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P 301+P310 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. P 331 NIE wywoływać wymiotów. OPIS DZIAŁANIA HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna chizalofop-p-etylowy została zaklasyfikowana do grupy A. DZIAŁANIE NA CHWASTY Środek pobierany jest przez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów, powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju chwastów. Działanie środka na chwasty objawia się żółknięciem, a następnie zasychaniem najmłodszych liści. Pierwsze efekty działania środka widoczne Etykieta środka ochrony roślin Labrador Extra 50 EC, załącznik zezwolenie MRiRW 2 są po upływie około 7 dni, a pełny efekt działania w zależności od przebiegu pogody jest widoczny po około 2-3 tygodniach. Niska temperatura wydłuża efekt działania środka a chłodna pogoda i susza opóźniają działanie środka, ale nie obniżają jego skuteczności. Opady deszczu występujące w 3 godziny po zabiegu nie mają wpływu na działanie środka. Chwasty jednoroczne są najbardziej wrażliwe na działanie środka od fazy 2 liści do początku krzewienia, perz właściwy w fazie 4-6 liści. Dawka 0,75 l/ha Chwasty wrażliwe chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, samosiewy zbóż, wiechlina zwyczajna, włośnica sina, włośnica zielona. Chwasty średnioodporne perz właściwy. Chwasty odporne życica trwała. Dawka 1,5 l/ha Chwasty wrażliwe chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, samosiewy zbóż, wiechlina zwyczajna, włośnica sina, włośnica zielona, życica trwała. Dawka 2,0 l/ha Chwasty wrażliwe chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, perz właściwy, samosiewy zbóż, wiechlina zwyczajna, włośnica sina, włośnica zielona, życica trwała. STOSOWANIE ŚRODKA Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych. Rzepak ozimy Termin stosowania: - jesienią gdy rzepak wykształcił co najmniej pierwszą parę liści (BBCH 12) lub - wiosną, po ruszeniu wegetacji, ale nie później niż do początku fazy rozwoju pąków kwiatowych (fazy „zielonego pąka”) (do BBCH 50). Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 - 2,0 l/ha. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Burak cukrowy (plantacje produkcyjne) Termin stosowania: Środek stosować gdy rośliny buraka wytworzyły pierwszą parę liści do momentu gdy rośliny zakryją nie więcej niż 50 % międzyrzędzi (BBCH 12-35). Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 - 2,0 l/ha. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Etykieta środka ochrony roślin Labrador Extra 50 EC, załącznik zezwolenie MRiRW 3 Ziemniak Termin stosowania: Środek stosować po wschodach ziemniaka, po zakończeniu uprawy między rzędowej ale przed zakryciem międzyrzędzi (BBCH 20-34). Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 - 2,0 l/ha. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik Rzepak jary Termin stosowania: Środek stosować wiosną od fazy 2 liścia do początku fazy rozwoju pąków kwiatowych (fazy „zielonego pąka”) (BBCH 12 - 50) Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 - 2,0 l/ha. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Burak pastewny Termin stosowania: Środek stosować gdy rośliny buraka wytworzyły pierwszą parę liści do momentu gdy rośliny zakryją nie więcej niż 50 % międzyrzędzi (BBCH 12-35). Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 - 2,0 l/ha. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Truskawka Termin stosowania: Środek stosować: – przed kwitnieniem od fazy rozwiniętego pierwszego liścia do fazy gdy większość kwiatów z płatkami tworzy wklęsłą kulę (BBCH 11-59) lub Etykieta środka ochrony roślin Labrador Extra 50 EC, załącznik zezwolenie MRiRW 4 – po zbiorze owoców, od początku fazy tworzenia paków w pachwinach liści do końca fazy gdy stare liście zamierają (BBCH 91 -97). Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 - 2,0 l/ha. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Poziomka Termin stosowania: Środek stosować po zbiorze owoców, od początku fazy tworzenia paków w pachwinach liści do końca fazy gdy stare liście zamierają (BBCH 91 -97) Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 - 2,0 l/ha. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Cebula uprawiana z siewu Termin stosowania: Środek stosować od fazy wyraźnie widocznego 1-go liścia właściwego (> 3 cm) do fazy gdy widocznych jest 9 liści (BBCH 11-19). Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 - 2,0 l/ha. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Marchew Termin stosowania: Środek stosować od fazy rozwiniętego 1-go liścia właściwego do fazy gdy korzeń całkowicie się rozwinie i osiągnie typową wielkość i kształt (BBCH 11- 49) Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 - 2,0 l/ha. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Seler korzeniowy, rzepa biała, rzepa czarna, chrzan, burak ćwikłowy, brukiew jadalna Termin stosowania: Środek stosować od fazy 2-go liścia właściwego do fazy 5-go liścia właściwego (BBCH 12-15). Etykieta środka ochrony roślin Labrador Extra 50 EC, załącznik zezwolenie MRiRW 5 Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 - 2,0 l/ha. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona Termin stosowania: Środek stosować od fazy 4-go liścia właściwego do fazy 9-go liścia właściwego (BBCH 14-19). Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 - 2,0 l/ha. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Fasola szparagowa Termin stosowania: Środek stosować od fazy rozwiniętego 3-go liścia właściwego (pierwszy liść trójlistkowy) do fazy widocznego pierwszego pędu bocznego (BBCH 13-21). Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 - 2,0 l/ha. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. NASTĘPSTWO ROŚLIN Środek rozkłada się w ciągu okresu wegetacji do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W przypadku konieczności likwidacji plantacji potraktowanej środkiem w wyniku uszkodzenia roślin przez przymrozki, choroby lub szkodniki, po wykonaniu uprawy przedsiewnej można uprawiać rośliny, w których środek zaleca się stosować lub inne rośliny dwuliścienne. Rośliny jednoliścienne można uprawiać nie wcześniej niż po 6 tygodniach od zastosowania środka. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Rzepak ozimy, rzepak jary – 60 dni Burak cukrowy, burak pastewny – 110 dni Ziemniak – 45 dni Truskawka (oprysk przed kwitnieniem) – 40 dni Truskawka, poziomka (oprysk po kwitnieniu) – nie dotyczy Marchew, fasola szparagowa – 40 dni Cebula uprawiana z siewu – 42 dni Kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona – 87 dni Seler korzeniowy, rzepa biała, rzepa czarna, chrzan, burak ćwikłowy, brukiew jadalna – 56 dni Etykieta środka ochrony roślin Labrador Extra 50 EC, załącznik zezwolenie MRiRW 6 1. Strategia zarządzania odpornością W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą: – postępować ściśle zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów, – dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów szkodliwości, – stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania, – stosować mieszankę herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania, – stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów (o różnym mechanizmie działania), – stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej, – dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów, – używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym zmianowania upraw itp., – używać kwalifikowanego materiału siewnego, – czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na inne stanowiska, – informować posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów, – w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia. 2. Środka nie stosować: – w okresie suszy, – na rośliny chore, uszkodzone lub mokre, – gdy temperatura powietrza przekracza 27oC, – przed zbliżającymi się przymrozkami i deszczem, – podczas wiatru, stwarzającego możliwość znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne zwłaszcza jednoliścienne. 3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: – znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych, – nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. 4. Po zabiegu zwalczania perzu nie wykonywać uprawy mechanicznej przez miesiąc SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Sporządzając ciecz użytkową środka do zbiornika opryskiwacza (napełnionego małą ilością wody) najpierw wlać odmierzoną ilość środka. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości, dokładnie mieszając. Wąż doprowadzający wodę do zbiornika wprowadzić do samego dna zbiornika. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY Resztki cieczy użytkowej należy: – jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, lub – unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub – unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. Etykieta środka ochrony roślin Labrador Extra 50 EC, załącznik zezwolenie MRiRW 7 Z wodą użytą do mycia aparatury postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej, stosując te same środki ochrony osobistej. Ze względu na bardzo dużą wrażliwość niektórych roślin uprawnych nawet na znikome ilości środka, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu, zwłaszcza przed użyciem w innych roślinach uprawnych niż zalecane. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację. Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy oraz odzież ochronną zabezpieczająca przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu. Nie wdychać rozpylonej cieczy. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem. Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO Nie zanieczyszczać wód środkiem lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych. W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka, konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo. WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA Chronić przed dziećmi. Środek ochrony roślin przechowywać: – w oryginalnych opakowaniach, – w sposób uniemożliwiający kontakt z : żywnością, napojami lub paszą, skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich, – z dala od źródeł ciepła, – w temperaturze nieprzekraczającej zakresu 0 - 30oC. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych. Opróżnione opakowania po środku zaleca się zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin lub można je potraktować jako odpady komunalne. W razie wątpliwości dotyczących postępowania z opakowaniami poradź się sprzedawcy środków ochrony roślin. PIERWSZA POMOC Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. Etykieta środka ochrony roślin Labrador Extra 50 EC, załącznik zezwolenie MRiRW 8 W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem. W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku dostania się na skórę: umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku dostania się do dróg oddechowych: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. 

Opinie klientów zobacz: wszystkie opinie

Twoja opinia może być pierwsza.

Pokazuje 0-0 z 0 opinii
Uwaga!
* pola wymagane Dodaj opinię
polecamy również