Producent: Bayer
Kod produktu:

LUNA EXPERIENCE 400 SC 1 L

231,51 
Wysyłka do 48 godzin
Ocena: 0 na 6 (opinii: 0) Dodaj opinię

Czy możliwość reklamacji wadliwego towaru dotyczy wszystkich typów wysyłek "za pobraniem" oraz "przelew"?

Tak. Kupujący nie może jednak zareklamować towaru na podstawie określonej wady, jeżeli została ona ujawniona w opisie produktu. Dotyczy to przede wszystkim towarów przecenionych / atestowanych.

Kto pokrywa koszty wysyłki w przypadku reklamacji?

Jeśli reklamacja wynika z rękojmi, sprzedający pokrywa koszty przesyłki. Jeżeli kupujący sam zapłacił za odesłanie towaru, wszystkie poniesione koszty zostaną odesłane klientowi na konto podane przez kupującego.

Kupujący reklamuje wadliwy towar - jak powinien postąpić?

Klient zawsze może skorzystać z arkusza reklamacyjnego, znajdującego się na stronie www.ochrona-roslin.sklep.pl

Jest również możliwość zgłoszenia telefonicznego (+48 502-770-288). Po przyjęciu i akceptacji reklamacji sklep ochrona-roslin.sklep.pl wysyła kuriera DPD po odbiór paczki od kupującego. Towar należy zwrócić do 10 dni od daty zakupu, nienaruszony, w oryginalnym opakowaniu.

 

ochrona-roslin.sklep.pl wysyła zamówienia kurierem DPD

Kurier DPD

przelew na konto - 17,50zł

za pobraniem - 21,50 zł

Jeśli chcesz skorzystać z opcji darmowej przesyłki wybierz odbiór zamówienia w naszej hurtowni stacjonarnej AGROTEX

Odbiór w AGROTEX

zawsze 0 zł - bez względu na wartość zamówienia.

OPIS DZIAŁANIA LUNA EXPERIENCE 400 SC jest środkiem grzybobójczym w formie stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego lub interwencyjnego w ochronie gruszy, jabłoni, wiśni, czereśni oraz marchwi i pora przed chorobami grzybowymi. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy sadowniczych i opryskiwaczy polowych. STOSOWANIE ŚRODKA ROŚLINY SADOWNICZE JABŁOŃ parch jabłoni, mączniak jabłoni Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie od fazy widocznych pąków kwiatowych do początku fazy rozwoju owoców (owoc osiąga wielkość do 2 cm) (BBCH 55-72). Liczba zabiegów: 1 Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha choroby przechowalnicze: gorzka zgnilizna, parch przechowalniczy, szara pleśń, brunatna zgnilizna, sina pleśń (mokra zgnilizna). Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha Termin stosowania: Środek stosować od fazy, gdy owoc osiąga 60% typowej wielości do fazy zaawansowanego dojrzewania (BBCH 76-85). Liczba zabiegów: 1 Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 GRUSZA parch gruszy Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha Termin stosowania: Środek stosować zapobiegawczo lub interwencyjnie od fazy widocznych pąków kwiatowych do początku fazy rozwoju owoców (owoc osiąga wielkość do 2 cm) (BBCH 55-72) Liczba zabiegów: 1 Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha Etykieta środka ochrony roślin Luna Experience 400 SC, załącznik do zezwolenia 2 Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 89/2015 z dnia 01.06.2015 r. choroby przechowalnicze: gorzka zgnilizna, parch przechowalniczy, szara pleśń, brunatna zgnilizna, sina pleśń (mokra zgnilizna). Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha Termin stosowania: Środek stosować od fazy, gdy owoc osiąga 60% typowej wielości do fazy zaawansowanego dojrzewania (BBCH 76-85). Liczba zabiegów: 1 Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 WIŚNIA, CZEREŚNIA brunatna zgnilizna drzew pestkowych Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,6 l/ha Termin stosowania: Środek stosować od końca fazy rozwoju kwiatostanów do fazy dojrzałości konsumpcyjnej (BBCH 59-89). Zaleca się wykonać zabieg na początku kwitnienia lub w pełni kwitnienia. Zalecana ilość wody: 500-750 l/ha Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 ROŚLINY WARZYWNE MARCHEW alternarioza, mączniak prawdziwy baldaszkowatych. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,75 l/ha Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonać zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby. Zaleca się wykonać maksymalnie 2 zabiegi w sezonie, od fazy początku rozwoju korzeni (średnica powyżej 0,5 cm) do fazy całkowitego rozwoju, gdy korzeń osiąga typową wielkość i kształt (BBCH 41-49). Zalecana ilość wody: 700 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2 Odstęp między zabiegami: co najmniej 7 dni POR alternarioza, rdza pora. Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,9 l/ha Termin stosowania: Zabieg wykonać zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby. Zaleca się wykonanie 1 zabiegu w sezonie, od fazy gdy podstawa liści grubieje i zaczyna się rozszerzać do fazy zakończenia wzrostu, średnica i długość łodygi typowa dla odmiany (BBCH 41-49). Zalecana ilość wody: 700 l/ha Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1 Etykieta środka ochrony roślin Luna Experience 400 SC, załącznik do zezwolenia 3 Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 89/2015 z dnia 01.06.2015 r. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ Środek wykazuje najwyższą skuteczność w temperaturze powyżej 12°C. Środek stosować przemiennie ze środkami grzybobójczymi zawierającymi substancje czynne należące do innych grup chemicznych, o odmiennym mechanizmie działania. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne, ciecz mechanicznie wymieszać. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.: – po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub – unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub – unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć. WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację. Środki ostrożności dla osób stosujących środek i pracowników: Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. W trakcie przygotowywania cieczy użytkowej: stosować rękawice ochronne, odzież ochronną zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, odpowiednie obuwie, gumowy fartuch i ochronę oczu. W trakcie wykonywania zabiegu: stosować rękawice ochronne, odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin oraz odpowiednie obuwie. Pracownicy wkraczający na obszar poddany zabiegowi powinni stosować te same środki ochrony indywidualnej co podczas wykonywania zabiegu. Nie wdychać rozpylonej cieczy użytkowej. Unikać zanieczyszczenia skóry. Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Etykieta środka ochrony roślin Luna Experience 400 SC, załącznik do zezwolenia 4 Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 89/2015 z dnia 01.06.2015 r. Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego: Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. W czasie kwitnienia drzew owocowych zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczół. Jabłoń i grusza W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości: − 20 m od zbiorników i cieków wodnych lub − 10 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75% lub − 5 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 90%. W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo. Wiśnia i czereśnia W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie zadarnionej strefy ochronnej o szerokości: − 20 m od zbiorników i cieków wodnych lub − 10 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 50% lub − 5 m od zbiorników i cieków wodnych z równoczesnym zastosowaniem rozpylaczy redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 90%. W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo. Marchew W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od zbiorników i cieków wodnych. W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo. Por W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych. W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od terenów nieużytkowanych rolniczo. Etykieta środka ochrony roślin Luna Experience 400 SC, załącznik do zezwolenia 5 Załącznik do zezwolenia MRiRW nr R- 89/2015 z dnia 01.06.2015 r. Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin. Prace można rozpocząć po 24 godzinach od wykonania zabiegu. Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Jabłoń, Grusza - 14 dni, Wiśnia, Czereśnia - 7 dni, Marchew - 14 dni, Por - 21 dni. Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): nie dotyczy. Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: nie dotyczy. WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA Chronić przed dziećmi. Środek ochrony roślin przechowywać: - w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich, - w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, - z dala od źródeł ciepła, w temperaturze 0ºC - 30ºC. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi. 

Opinie klientów zobacz: wszystkie opinie

Twoja opinia może być pierwsza.

Pokazuje 0-0 z 0 opinii
Uwaga!
* pola wymagane Dodaj opinię
polecamy również