Producent: corteva agriscience
Kod produktu:

STARANE FORTE 0,5 L

103,19 
Wysyłka 48 godzin
Ocena: 0 na 6 (opinii: 0) Dodaj opinię

Czy możliwość reklamacji wadliwego towaru dotyczy wszystkich typów wysyłek "za pobraniem" oraz "przelew"?

Tak. Kupujący nie może jednak zareklamować towaru na podstawie określonej wady, jeżeli została ona ujawniona w opisie produktu. Dotyczy to przede wszystkim towarów przecenionych / atestowanych.

Kto pokrywa koszty wysyłki w przypadku reklamacji?

Jeśli reklamacja wynika z rękojmi, sprzedający pokrywa koszty przesyłki. Jeżeli kupujący sam zapłacił za odesłanie towaru, wszystkie poniesione koszty zostaną odesłane klientowi na konto podane przez kupującego.

Kupujący reklamuje wadliwy towar - jak powinien postąpić?

Klient zawsze może skorzystać z arkusza reklamacyjnego, znajdującego się na stronie www.ochrona-roslin.sklep.pl

Jest również możliwość zgłoszenia telefonicznego (+48 502-770-288). Po przyjęciu i akceptacji reklamacji sklep ochrona-roslin.sklep.pl wysyła kuriera DPD po odbiór paczki od kupującego. Towar należy zwrócić do 10 dni od daty zakupu, nienaruszony, w oryginalnym opakowaniu.

 

ochrona-roslin.sklep.pl wysyła zamówienia kurierem DPD

Kurier DPD

przelew na konto - 18,50zł

za pobraniem - 22,50 zł

Jeśli chcesz skorzystać z opcji darmowej przesyłki wybierz odbiór zamówienia w naszej hurtowni stacjonarnej AGROTEX

Odbiór w AGROTEX

zawsze 0 zł - bez względu na wartość zamówienia.

Zawartość substancji czynnych: halauksyfen metylu – Arylex™ (substancja z grupy związków arylopikolinowych) - 12 g/l (1,16%) fluroksypyr meptylu (pochodne kwasów pirydynokarboksylowych) - 280 g/l (27,03%) 

OPIS DZIAŁANIA HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie w postaci koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancje czynne halauksyfen metylu oraz fluroksypyr meptylu zaliczane są do grupy 4 (dawniejszej grupy O). DZIAŁANIE NA CHWASTY Herbicyd pobierany przez liście, a następnie przemieszczany do innych części rośliny. Po zabiegu chwasty wrażliwe przestają rosnąć, następnie pojawiają się deformacje liści i łodyg oraz chlorozy 2 ---Internal Use--- prowadzące do nekroz i zamierania chwastów. Najszybszy efekt chwastobójczy uzyskuje się stosując środek na chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych, w trakcie intensywnego wzrostu. Bodziszki najskuteczniej zwalczane są do wysokości 12 cm, rdestówka powojowata najskuteczniej zwalczana jest do wysokości 15 cm, dymnica pospolita i jasnota purpurowa do wysokości 20 cm, gwiazdnica pospolita i komosa biała do wysokości 25 cm, a przytulia czepna do wysokości 40 cm. Natomiast w celu najefektywniejszego zwalczania rozeta maku polnego nie powinna osiągać średnicy większej niż 10 cm, chabra bławatka nie więcej niż 12 cm, a tasznika pospolitego niż 15 cm. Środek może być stosowany w szerokim zakresie temperatur powietrza (od 2 do 25°C), przy niskiej lub wysokiej wilgotności powietrza. Przy wystąpieniu długotrwałej suszy może wystąpić obniżenie skuteczności chwastobójczej. Opady deszczu występujące 1 godzinę po zabiegu nie obniżają skuteczności. Zboża ozime Dawka: Chwasty wrażliwe: 0,25 l/ha Dymnica pospolita, jasnota purpurowa 0,375 l/ha Bodziszek drobny, bodziszek porozcinany, przytulia czepna 0,5 l/ha Chaber bławatek, gwiazdnica pospolita, mak polny, tasznik pospolity Zboża jare Dawka: Chwasty wrażliwe: 0,25 l/ha Przytulia czepna 0,375 l/ha Bodziszek drobny, komosa biała 0,5 l/ha Rdestówka powojowata (syn. rdest powojowaty) STOSOWANIE ŚRODKA Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych. Pszenica ozima, pszenica twarda ozima, pszenica orkiszowa ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime Termin stosowania: środek stosować wiosną, po wznowieniu wegetacji, od fazy 3 liści do końcowej fazy nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego (BBCH 13 - 45). Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25-0,5 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym zbóż ozimych: 1 Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Niższa ilość wody może być stosowana tylko na chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych, przy dobrym dostępie do chwastów oraz na rośliny uprawne we wczesnych fazach rozwojowych. Przy późniejszym stosowaniu, przy gęstym łanie rośliny uprawnej, ilość wody musi być zwiększona do 150-400 l/ha. Uwaga: Zabieg wykonać opryskiwaczem wyposażonym w rozpylacze płaskostrumieniowe lub antyznoszeniowe. Pszenica jara, pszenica twarda jara, pszenica orkiszowa jara, jęczmień jary, żyto jare, pszenżyto jare Termin stosowania środka: wiosną, od fazy 3 liści do końcowej fazy nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego (BBCH 13-45). 3 ---Internal Use--- Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,5 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,25-0,5 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym zbóż jarych: 1. Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Niższa ilość wody może być stosowana tylko na chwasty znajdujące się we wczesnych fazach rozwojowych, przy dobrym dostępie do chwastów oraz na rośliny uprawne we wczesnych fazach rozwojowych. Przy późniejszym stosowaniu, przy gęstym łanie rośliny uprawnej, ilość wody musi być zwiększona do 150-400 l/ha. NASTĘPSTWO ROŚLIN Po zastosowaniu środka w dawce 0,5 l/ha aż do końcowej fazy nabrzmiewania pochwy liściowej liścia flagowego (BBCH 45), środek ochrony roślin rozkłada się w glebie (degradacja mikrobiologiczna) do poziomu niestwarzającego zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. Po zbiorze rośliny uprawnej, w której środek był stosowany, latem lub jesienią tego samego roku można uprawiać po wykonaniu orki lub uprawy uproszczonej: facelię błękitną, gorczycę białą, groch, grykę zwyczajną, rzodkiew zwyczajną, rzepak ozimy, wykę siewną, pszenicę ozimą, jęczmień ozimy, pszenżyto ozime, żyto oraz trawy. Przed siewem lucerny, bobiku, bobu, soi i koniczyny wysiewanych jesienią po zbiorze zbóż zalecane jest wykonanie orki. Natomiast na wiosnę kolejnego sezonu wegetacyjnego można uprawiać wszystkie rośliny. W przypadku konieczności wcześniejszej likwidacji plantacji opryskiwanej wiosną, po upływie: – 1 miesiąca od wykonania zabiegu można wysiewać: pszenicę jarą, jęczmień jary, owies, – 2 miesięcy od wykonania zabiegu można uprawiać: kukurydzę, rzepak jary, groch siewny, bobik, groch polny (peluszkę). ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): zboża - 50 dni. 1. Strategia zarządzania odpornością Środek jest herbicydem zawierającym substancje halauksyfen metylu-Arylex i fluroksypyr meptylu. Mimo, że ryzyko wystąpienia odporności na substancje z grupy syntetycznych auksyn jest niskie, aby zminimalizować to ryzyko należy postępować zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą: – postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosować środek w zalecanej dawce oraz w terminie zapewniającym najlepsze zwalczanie chwastów, – dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów, – używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, w tym rotację upraw, itp., – stosować rotację herbicydów o różnym mechanizmie działania, – stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów, – stosować herbicyd o danym mechanizmie działania tylko 1 raz w ciągu sezonu wegetacyjnego rośliny uprawnej, – informować posiadacza zezwolenia o niesatysfakcjonującym poziomie zwalczania chwastów, – w celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z doradcą lub z producentem środka ochrony roślin. 2. Znoszenie cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny może prowadzić do wystąpienia uszkodzeń, dlatego należy przestrzegać stref ochronnych o szerokości 5 m przy opryskiwaniu w pobliżu winorośli, sadów, roślin bobowatych, warzyw, roślin ozdobnych, tytoniu, ziemniaka, itp. 4 ---Internal Use--- 3. W warunkach niesprzyjających znoszeniu, środek może być zastosowany przy zachowaniu strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbóż, kukurydzy, traw, cebuli, rzepaku, buraka cukrowego, słonecznika, lnu. 4. Jeśli zabieg jest wykonywany w pobliżu pól, na których jeszcze nie zasiano roślin lub przed ich wschodami - strefa ochronna nie jest wymagana. 5. Środek może czasami powodować niewielkie i przejściowe (trwające 2-3 tygodnie) chlorozy liści zbóż, które nie wpływają na plon. 6. Środek można stosować w zbożach z wsiewką traw. 7. Środka ochrony roślin nie stosować: – w uprawie owsa i mieszankach zbożowych z udziałem owsa, – na rośliny osłabione w wyniku niedoboru składników pokarmowych w tym mikroelementów, – na rośliny uszkodzone przez choroby, szkodniki, przymrozki, suszę, – po nocnych przymrozkach oraz przed spodziewanymi przymrozkami, – na rośliny pokryte szronem, – w zbożach z wsiewką roślin bobowatych, – w temperaturze powietrza poniżej 2ºC i powyżej 25ºC. 8. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: – znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne i tereny sąsiadujące z terenem opryskiwanym, – nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ Ciecz użytkową przygotować bezpośrednio przed zastosowaniem. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego do połowy wodą (z włączonym mieszadłem) lub do rozwadniacza jeśli opryskiwacz jest w niego wyposażony. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. Ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza należy dokładnie wymieszać w trakcie przygotowywania. Kontynuować mieszanie w trakcie przejazdu na pole oraz w trakcie opryskiwania. POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY Resztki cieczy użytkowej należy: – jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, lub – unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub – unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach. Po zakończeniu pracy należy niezwłocznie wymyć wodą zbiornik oraz wszystkie części składowe opryskiwacza, zgodnie z fabryczną instrukcją obsługi. Do mycia opryskiwacza należy używać odpowiednich środków myjących. Z wodą użytą do mycia aparatury należy postąpić tak, jak z resztkami cieczy użytkowej. Uwaga! Ze względu na wrażliwość na środek innych roślin uprawnych niż zboża, bardzo ważne jest dokładne wymycie opryskiwacza po zabiegu. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację. Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. Stosować rękawice ochronne, ochronę oczu lub twarzy oraz odzież roboczą w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu. Unikać wdychania rozpylonej cieczy. 5 ---Internal Use--- Dokładnie umyć ręce po użyciu. Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy. Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem. Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od zbiorników i cieków wodnych. W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 5 m od terenów nieużytkowanych rolniczo. WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA Chronić przed dziećmi. Środek ochrony roślin przechowywać: − w oryginalnych opakowaniach, − w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą , skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich, − w temperaturze 0 ⁰C – 30 ⁰C. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi. PIERWSZA POMOC Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę. W przypadku dostania się do dróg oddechowych: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem. W przypadku dostania się do oczu: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą: Umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 

Opinie klientów zobacz: wszystkie opinie

Twoja opinia może być pierwsza.

Pokazuje 0-0 z 0 opinii
Uwaga!
* pola wymagane Dodaj opinię
polecamy również