Producent: - brak producenta -
Kod produktu: 9DA0-6208C

ORKAN 350 SL 1 L

34,80 
Wysyłka do 48 godzin
Ocena: 0 na 6 (opinii: 0) Dodaj opinię

Czy możliwość reklamacji wadliwego towaru dotyczy wszystkich typów wysyłek "za pobraniem" oraz "przelew"?

Tak. Kupujący nie może jednak zareklamować towaru na podstawie określonej wady, jeżeli została ona ujawniona w opisie produktu. Dotyczy to przede wszystkim towarów przecenionych / atestowanych.

Kto pokrywa koszty wysyłki w przypadku reklamacji?

Jeśli reklamacja wynika z rękojmi, sprzedający pokrywa koszty przesyłki. Jeżeli kupujący sam zapłacił za odesłanie towaru, wszystkie poniesione koszty zostaną odesłane klientowi na konto podane przez kupującego.

Kupujący reklamuje wadliwy towar - jak powinien postąpić?

Klient zawsze może skorzystać z arkusza reklamacyjnego, znajdującego się na stronie www.ochrona-roslin.sklep.pl

Jest również możliwość zgłoszenia telefonicznego (+48 502-770-288). Po przyjęciu i akceptacji reklamacji sklep ochrona-roslin.sklep.pl wysyła kuriera DPD po odbiór paczki od kupującego. Towar należy zwrócić do 10 dni od daty zakupu, nienaruszony, w oryginalnym opakowaniu.

 

ochrona-roslin.sklep.pl wysyła zamówienia kurierem DPD

Kurier DPD

przelew na konto - 18,50zł

za pobraniem - 22,50 zł

Jeśli chcesz skorzystać z opcji darmowej przesyłki wybierz odbiór zamówienia w naszej hurtowni stacjonarnej AGROTEX

Odbiór w AGROTEX

zawsze 0 zł - bez względu na wartość zamówienia.

Środek chwastobójczy w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych.

Właściwości i zastosowanie:

Orkan 350 SL jest środkiem chwastobójczym, w formie płynu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanego nalistnie, przeznaczonym do zwalczania chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w sadach jabłoniowych. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy polowych i ręcznych. Środek pobierany jest poprzez liście, a następnie przemieszczany do korzeni i rozłogów chwastów powodując zahamowanie ich wzrostu i rozwoju. Pierwsze objawy działania środka na chwasty widoczne są po upływie 7-14 dni od wykonania zabiegu. Zamieranie chwastów następuje po około 30 dniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka.

Chwasty wrażliwe w dawce 5l/ha:

 • chwastnica jednolistna,
 • gwiazdnica pospolita,
 • komosa biała,
 • starzec zwyczajny,
 • tasznik pospolity,
 • wiechlina roczna

Chwasty wrażliwe w dawce 7-8 l/ha:

 • bodziszek drobny,
 • mniszek pospolity,
 • perz właściwy,
 • powój polny,
 • rdest ptasi,
 • skrzyp polny,
 • ślaz zaniedbany,
 • wierzbownica gruczołowata

Dawkowanie oraz metoda wprowadzania:

Środek stosować w okresie intensywnego wzrostu chwastów w dawce potrzebnej do zniszczenia występujących gatunków chwastów.

  Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 8 l/ha (80 ml/100 m2)
  Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 5-8 l/ha (50-80 ml/ 100 m2)
  Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: – 1
  Zalecana ilość wody: 300 kl./ha (3l/100 m2)
  Zalecane opryskiwanie: średniokropliste

Przed opryskiwaniem usunąć mechanicznie wszystkie odrosty i korzenie jabłoni. Opryskiwać w sposób bezpieczny, najlepiej używając opryskiwaczy z osłonami, tak aby krople cieczy użytkowej nie przedostały się na liście, pędy i niezdrewniałą korę drzew ze względu na możliwość ich uszkodzenia.

Przeciwwskazania:

 1. Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne i tereny sąsiadujące z terenem opryskiwanym.
 2. Środka nie stosować przed wschodami chwastów, na rośliny mokre lub przed spodziewanym deszczem.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia, w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo - nie dotyczy.

Sporządzanie cieczy użytkowej:

Przed przystąpieniem do sporządzenia  cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Środek powoduje korozję metali, więc do wykonania zabiegu używać opryskiwaczy ze zbiornikiem z tworzywa sztucznego. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z wyłączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza nie wyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać.  W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

Opakowania oraz przechowywanie:

 • Butelka PE, V=1L,
 • Kanister PE, V=5 L,
 • Kanister PE, V=10 L,
 • Kanister PE, V=20 L,
 • Kanister PE, V=30 L,

Dopuszcza się również inne rodzaj opakowań gwarantujących bezpieczeństwo podczas transportu na życzenie klienta.

Chronić przed dziećmi. Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych, w chłodnym, suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu przeznaczonym do przechowywania środków ochrony roślin. Przechowywać z dala od źródła ciepła, w temp. nie niższej niż 0°C i nie wyższej niż 30°C. Chronić przed kontaktem z metalami. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Okres trwałości: 2 lata. Stosowanie środka po tym czasie wymaga uprzedniego sprawdzenia zgodności parametrów z wymaganiami technicznymi.

Toksyczność i środki ostrożności:

Produkt drażniący. Działa drażniąco na skórę Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu. Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym.

 1. Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek, mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta - nie dotyczy.
 2. Okres prewencji dla pszczół (okres zapobiegania zatruciu) - nie dotyczy.
 3. Okres od dnia zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji) - nie dotyczy.
 4. Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz) - nie dotyczy.
 5. Ochrona stosującego środki ochrony roślin 
  Nie jeść i nie pić podczas stosowania środka. Unikać zanieczyszczenia oczu. Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza, pokaż opakowanie lub etykietę.
 6. Ochrona środowiska 
  Zabrania się stosowania środka w strefie bezpiecznej ochrony ujęć wody. Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. Resztki cieczy użytkowej rozcieńczyć wodą i wypryskać na powierzchni poprzednio opryskanej. Wodę użytą do mycia aparatury wypryskać na powierzchni uprzednio opryskanej, stosując te same środki ochrony osobistej. W przypadku mycia aparatury przy użyciu środków myjących przeznaczonych do tego celu z powstałymi popłuczynami postępować zgodnie z instrukcją dołączoną do środka myjącego. Środek i opakowanie usuwać jako odpad niebezpieczny. Opróżnione opakowanie po środku zwrócić sprzedawcy, u którego środek został zakupiony. Używać odpowiednich pojemników zapobiegających skażeniu środowiska. Zabrania się spalania opakowań po środku ochrony roślin we własnym zakresie. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów , w tym także do traktowania go jako surowce wtórne. W przypadku stosowania opryskiwaczy polowych: w celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości  5 m od cieków i zbiorników wodnych. W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
Opinie klientów zobacz: wszystkie opinie

Twoja opinia może być pierwsza.

Pokazuje 0-0 z 0 opinii
Uwaga!
* pola wymagane Dodaj opinię
polecamy również