Producent: - brak producenta -
Kod produktu:

SINGLIF 360 SL 1 L

19,63 
Wysyłka 48 godzin
Ocena: 0 na 6 (opinii: 0) Dodaj opinię

Czy możliwość reklamacji wadliwego towaru dotyczy wszystkich typów wysyłek "za pobraniem" oraz "przelew"?

Tak. Kupujący nie może jednak zareklamować towaru na podstawie określonej wady, jeżeli została ona ujawniona w opisie produktu. Dotyczy to przede wszystkim towarów przecenionych / atestowanych.

Kto pokrywa koszty wysyłki w przypadku reklamacji?

Jeśli reklamacja wynika z rękojmi, sprzedający pokrywa koszty przesyłki. Jeżeli kupujący sam zapłacił za odesłanie towaru, wszystkie poniesione koszty zostaną odesłane klientowi na konto podane przez kupującego.

Kupujący reklamuje wadliwy towar - jak powinien postąpić?

Klient zawsze może skorzystać z arkusza reklamacyjnego, znajdującego się na stronie www.ochrona-roslin.sklep.pl

Jest również możliwość zgłoszenia telefonicznego (+48 502-770-288). Po przyjęciu i akceptacji reklamacji sklep ochrona-roslin.sklep.pl wysyła kuriera DPD po odbiór paczki od kupującego. Towar należy zwrócić do 10 dni od daty zakupu, nienaruszony, w oryginalnym opakowaniu.

 

ochrona-roslin.sklep.pl wysyła zamówienia kurierem DPD

Kurier DPD

przelew na konto - 18,50zł

za pobraniem - 22,50 zł

Jeśli chcesz skorzystać z opcji darmowej przesyłki wybierz odbiór zamówienia w naszej hurtowni stacjonarnej AGROTEX

Odbiór w AGROTEX

zawsze 0 zł - bez względu na wartość zamówienia.

OPIS DZIAŁANIA HERBICYD nieselektywny, o działaniu układowym, stosowany nalistnie, w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego (SL). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna glifosat zaliczana jest do grupy 9 (dawnej grupy G). DZIAŁANIE NA CHWASTY Środek zawiera substancję czynną hamującą działanie enzymu – syntazy 5-enolopirogroniano-szikimowo3-fosforanowej (EPSPS), który jest kluczowym enzymem na szlaku metabolicznym kwasu szikimowego, związanego z biosyntezą aromatycznych aminokwasów co w konsekwencji prowadzi hamowanie syntezy białek niezbędnych do wzrostu i rozwoju roślin. Środek pobierany jest poprzez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.). Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) widoczne są po upływie 7-10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po około 3 tygodniach. Wysoka temperatura i wilgotność powietrza oraz silne nasłonecznienie przyspieszają działanie środka. Pełną skuteczność działania środka uzyskuje się, gdy zabieg wykonany zostaje na chwasty znajdujące się w fazie intensywnego wzrostu tj. gdy roczne chwasty jednoliścienne mają co najmniej 5 cm, a dwuliścienne 2-3 liście, zaś chwasty wieloletnie jednoliścienne mają w pełni rozwinięte 5-6 liści. Niższą skuteczność zwalczania chwastów uzyskuje się gdy rozwój chwastów jest osłabiony z powodu niesprzyjających warunków (np. susza, nadmierna wilgotność, przymrozki lub bardzo wysoka temperatura). Dawka 2,0 l/ha Etykieta środka ochrony roślin Singlif 360 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, wiechlina roczna. Chwasty średniowrażliwe: chaber bławatek, fiołek polny, maruna bezwonna, perz właściwy, rumianek pospolity, samosiewy rzepaku, samosiewy pszenicy zwyczajnej, samosiewy pszenżyta, żółtlica drobnokwiatowa. Chwasty średnioodporne: rdestówka powojowata. Chwasty odporne: wierzbownica gruczołowata, mniszek lekarski. Dawka 3,0 l/ha Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, perz właściwy, rumianek pospolity, samosiewy pszenicy zwyczajnej, samosiewy pszenżyta, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa. Chwasty średniowrażliwe: fiołek polny, rdestówka powojowata. Dawka 4,0 l/ha Chwasty wrażliwe: chaber bławatek, chwastnica jednostronna, fiołek polny, gwiazdnica pospolita, komosa biała, maruna bezwonna, perz właściwy, rumianek pospolity, rdestówka powojowata, samosiewy pszenicy zwyczajnej, samosiewy pszenżyta, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny, tasznik pospolity, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa. Chwasty średnioodporne: wierzbownica gruczołowata, mniszek lekarski. Dawka 6,0 l/ha Chwasty średniowrażliwe: wierzbownica gruczołowata, mniszek lekarski. STOSOWANIE ŚRODKA Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub opryskiwaczy ręcznych (w tym plecakowych). Środka ochrony roślin nie stosować w parkach i ogrodach publicznych, na terenach sportowych, rekreacyjnych, szkół, przedszkoli, żłobków oraz placówek opieki zdrowotnej. UWAGA: Dawkę środka dobrać do wrażliwości dominujących w danej uprawie gatunków chwastów. Pola uprawne przed siewem pszenicy ozimej i rzepaku ozimego Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0 l/ha. Termin stosowania: Zabieg wykonywać 5-7 dni przed siewem rośliny uprawnej. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zalecana ilość wody: 100-400 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Po zbiorze roślin uprawnych, przed rozpoczęciem upraw pożniwnych w celu zwalczania perzu właściwego i innych chwastów (ścierniska) Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 4,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 3,0-4,0 l/ha. Termin stosowania: Środek stosować po wschodach chwastów. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Etykieta środka ochrony roślin Singlif 360 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Jabłoń, grusza, śliwa, wiśnia Maksymalna dawka dla jednorazowego zastosowania: 6,0 l/ha. Zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 2,0-6,0 l/ha. Maksymalną dawkę stosować przy licznym występowaniu mniszka lekarskiego i wierzbownicy gruczołowatej. Termin stosowania: Środek stosować w okresie wiosennym lub po zbiorze owoców jako tzw. zabieg późnojesienny na zielone chwasty. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. UWAGA: Nie stosować w sadach młodszych niż 2 lata. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENCJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji): Zboża ozime przed siewem, rzepak ozimy przed siewem, ścierniska – nie wymagany jabłoń, grusza, śliwa, wiśnia – 7 dni 1. Strategia zarządzania odpornością W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozwoju odporności chwastów na herbicydy należy zgodnie z Dobrą Praktyką Rolniczą: – postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w etykiecie środka ochrony roślin – stosować środek w zalecanej dawce, w zalecanym terminie zapewniającym optymalne zwalczanie chwastów, – dostosować dobór środka chwastobójczego oraz decyzji o wykonaniu zabiegu do panującego (ewentualnie potencjalnego) zachwaszczenia, z uwzględnieniem gatunków dominujących i progów szkodliwości, – stosować rotację herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania, – stosować mieszankę herbicydów (substancji czynnych) o różnym mechanizmie działania, – stosować w rotacji i/lub mieszaninie herbicydy działające na kilka procesów życiowych chwastów (o różnym mechanizmie działania), – dostosować zabiegi uprawowe do warunków panujących na polu, zwłaszcza do rodzaju i nasilenia chwastów, – używać różnych metod kontroli zachwaszczenia, – czyścić maszyny rolnicze, aby zapobiec przenoszeniu materiału rozmnożeniowego chwastów na inne stanowiska, – informować posiadacza zezwolenia o nie satysfakcjonującym zwalczaniu chwastów, – w celu uzyskania szczegółowych informacji należy się skontaktować z doradcą, posiadaczem zezwolenia lub przedstawicielem posiadacza zezwolenia 2. Środka nie stosować: – przed wschodami chwastów, – na liście, pędy oraz nie zdrewniałą korę drzew i krzewów ze względu na możliwość uszkodzenia roślin, – na rośliny mokre, – przed spodziewanym deszczem (opad występujący przed upływem 1 godziny po opryskiwaniu może obniżyć skuteczność zabiegu), – podczas wiatru stwarzającego możliwość zwiewania cieczy użytkowej. 3. Podczas stosowania środka nie dopuścić do: – znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych, Etykieta środka ochrony roślin Singlif 360 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW – nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach. NASTĘPSTWO ROŚLIN Na polu gdzie stosowano herbicyd Singlif 360 SL można uprawiać wszystkie rośliny. Zabiegi uprawowe, siew lub sadzenie można rozpocząć, gdy na zwalczanych chwastach wystąpiły objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie), jednak nie wcześniej niż po 7 dniach od wykonania zabiegu. SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika z cieczą użytkową. Zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza. Zalecane ciśnienie robocze: 2-3 atmosfery. W czasie pracy, gdy ciecz użytkowa znajduje się w zbiorniku opryskiwacza zwrócić uwagę na pełne odpowietrzenie zbiornika. Sporządzoną w zbiorniku opryskiwacza ciecz użytkową niezwłocznie zużyć. W czasie pracy przestrzegać uwag i przeciwwskazań. POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY Resztki cieczy użytkowej oraz wodę użytą do mycia aparatury należy: – jeżeli jest to możliwe, po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, lub – unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub – unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach. Po pracy aparaturę dokładnie wymyć oraz przepłukać wodą co najmniej trzykrotnie. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację. Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu. Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji): nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA NATURALNEGO Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. Unikać niezgodnego z przeznaczeniem uwalniania do środowiska. Zaleca się stosowanie środka poza okresami aktywności pszczół. Etykieta środka ochrony roślin Singlif 360 SL, załącznik do zezwolenia MRiRW W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych. W celu ochrony roślin oraz stawonogów niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie od terenów nieużytkowanych rolniczo strefy ochronnej o szerokości:  5 m lub  1m z równoczesnym zastosowaniem technik redukujących znoszenie cieczy użytkowej podczas zabiegu o 75%. WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA Chronić przed dziećmi. Środek ochrony roślin przechowywać:  w oryginalnych opakowaniach,  w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą, skażenie środowiska oraz dostęp osób trzecich,  w temperaturze 0 oC - 30oC. Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów. Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych. Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi. PIERWSZA POMOC Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 

Opinie klientów zobacz: wszystkie opinie

Twoja opinia może być pierwsza.

Pokazuje 0-0 z 0 opinii
Uwaga!
* pola wymagane Dodaj opinię
polecamy również